Wat schort er toch allemaal bij SCOR? Trainer blijft, maar helft van het bestuur stapt nu op


 Wat schort er toch allemaal bij SCOR? Trainer blijft, maar helft van het bestuur stapt nu op

Voorzitter Jean-Marie Bonte bevestigde dat trainer Eric Verstraete ook volgend seizoen in derde provinciale aan het roer staat bij SC Oostrozebeke, maar daarmee is de storm nog niet gaan liggen. Acht van de 15 bestuursleden stappen op. Ook in coronatijden blijft het daar dus woelig.
 De SCOR-supporters schaarden zich achter T1 Eric Verstraete (rechts). (foto CLY)
Nog een kleine reconstructie van de feiten. SC Oostrozebeke was aan een goed seizoen bezig en had zich, weliswaar op ruime afstand, in het zog van gedoodverfd kampioen SV Ingelmunster genesteld. In december leek ook de overeenkomst met trainer Verstraete verlengd te worden. Maar enkele maanden later kreeg de oefenmeester te horen van enkele bestuurslui dat de club toch voor een andere trainer zou gaan. Saillant detail: op dat moment lag voorzitter Jean-Marie Bonte in het ziekenhuis.
Maar liefst acht bestuursleden op 15 kondigen hun vertrek aan
De bewuste bestuursleden hadden het mandaat van in totaal tien bestuursleden die mee achter hun visie stonden. Maar dat was zonder spelers en later ook supporters gerekend. De spelers weigerden te trainen en schaarden zich unaniem achter de trainer. Uiteindelijk speelden men die bewuste zaterdag wel de match tegen Jong Vijve. Die wedstrijd werd gewonnen en zo sprong SCOR naar de tweede plaats die door de afbreking van de competitie plots ook recht gaf op rechtstreekse promotie. Maar binnenskamers was de storm nog nog niet gaan liggen. De voorzitter liet zopas weten dat SCOR verder gaat met Eric Verstraete en zijn assistent Kenzo Dejonghe. Maar uit de andere kamp van het bestuur kregen we deze week een brief in handen waarbij acht bestuursleden hun vertrek aankondigen.
Een brief van bijna vijf vellen papier is ondertekend door acht bestuursleden. We vatten even voor u samen. In het eerste luik gaat het nog over de fusie van het jeugd- en hoofdbestuur, in het voorjaar van 2018. "Die fusie had twee redenen: de club redden van een nakend faillissement en zoveel mogelijk jeugdspelers laten doorstromen naar de eerste ploeg. Het geld dat we uit onze jeugdkas meebrachten, werd vooral gebruikt om schulden af te lossen van de eerste ploeg."
Meerderheid bestuur niet akkoord met handelswijze van voorzitter
Ook op het bewuste trainersontslag komen ze nog even terug. "Het klopt dat de evaluatie van trainer Eric Verstraete in december positief was en we de intentie toonden met hem verder te gaan. Maar ondertussen kwamen er allerlei zaken aan het licht. Heel wat beloften haakten af. De trainer ging na het mondeling akkoord met SCOR praten met KFC Aarsele en uit de spelersgroep vingen we signalen op dat de trainingen door T2 werden voorbereid. Ook het spelsysteem strookt niet met de visie van de club. En afwezigheid op training bleek geen beletsel om toch aan de aftrap te komen. Op een vergadering halfweg februari waren 12 van de 15 bestuursleden aanwezig, twee onthielden zich en tien bestuursleden stemden ervoor de samenwerking stop te zetten."
 Mario Vandekerckhove neemt ontslag als bestuurraadslid, maar was afgelopen seizoen ook jeugdcoördinator en jeugdtrainer. © CLY
Maar ook de voorzitter komt in het vizier van de ontevreden bestuursleden. "De voorzitter beslist bijvoorbeeld dat de spelers nog een grote premie zullen krijgen bij promotie, terwijl het geld op is. Samen met de T1 gaat hij achter de rug van het bestuur om met spelers spreken. Ook met de kledij waren er problemen. Die was bestemd voor de A- en de B-kern, maar die bleek nog bij de drukker te staan. Zo weigerden ook spelers om hun lidgeld te betalen. Ondertussen komt het bestuur niet meer samen. Maar wij zijn met onze rug tegen de muur gezet en geven er de brui aan."
In totaal gaat het met acht bestuursleden: Pascal Braecke (ondervoorzitter), Stefaan Roobroeck (schatbewaarder), Serge Vandenbussche (voorzitter jeugd en sportieve cel), Hans Decaluwe, Frederique Bois, Chris De Vlaminck, Claude Lambrecht en Mario Vandekerckhove. De brief werd in de loop van deze week verspreid onder de leden van SC Oostrozebeke en hun ouders.
We legden uiteraard ook even ons oor te luister bij voorzitter Jean-Marie Bonte. Die verwijst een heleboel aantijgingen naar de prullenmand. "Dat de spelers hun kledij nog niet kregen, is iets waar ik de volle verantwoordelijkheid neem. En ik stel me ook garant dat ze ze begin komend seizoen zeker krijgen. Maar voor de rest gooit men vooral met modder."
De concessie van het Scorkafé afkopen kostte 150.000 euro, maar anders waren we voor 19 jaar lang een club zonder kantine-inkomsten
De voorzitter gaat ook even terug naar de periode waar hij bij de club kwam en de financiële situatie van de club. "In het seizoen 2009-2010, ik was toen nog burgemeester, werd ik bij de club geroepen omdat SCOR in zwaar vaarwater terecht was gekomen. Ik heb die opdracht aanvaard, maar op dat moment moesten we 55.000 euro schulden wegwerken. In de periode tot de fusie met de jeugdcel - dat was in februari 2018 - hebben we die grotendeels kunnen wegwerken. Maar dat was niet de enige klip die we moesten nemen. Toen Koen Debie het huidige Scorkafé wou verlaten moesten wij in actie schieten. Anders dreigden we zonder de kantine te zitten. Er restten nog 19 jaar van de concessie, die we moesten afkopen voor 150.000 euro. Deden we dat niet, dan zouden we 19 jaar geen kantine-inkomsten hebben. Met Daniël Van Coolen en Marc Tyberghien en ikzelf zijn we een persoonlijke lening aangegaan, die ondertussen ook afbetaald is. Bij de fusie met de jeugdcel zijn beide kassa's samengegooid, maar bij alle uitgaven die we deden moest de volledige financiële cel groen licht geven. Daarin zitten met Stefaan Roobroeck en Pascal Braecke ook twee mensen van de jeugdcel. Bij de uitgaven voor dit jaar valt ook het deel van de eerste ploeg op het totale budget zeker ook mee."
Voorzitter: "Ik moest ingrijpen, anders waren we onze spelers en wellicht ook onze supporters kwijt"
Maar de voorzitter wil ook nog even terugkomen op de aanleiding van deze heisa: de trainer. "Op een vergadering waar men gebruikt maakte van mijn afwezigheid is gestemd en dat viel niet uit in het voordeel van de trainer. Maar nadien is er ook veel gebeurd. De spelers bleken met de volle 30 man achter de trainer te staan. Toen bleek dat Eric toch niet zou kunnen blijven, dienden drie spelers al hun ontslag in en zouden ook nog zeven spelers uit eigen jeugd, die mee de as vormden van ons eerste elftal, vertrekken. Daarom heb ik besloten om de trainer aan boord te houden. Anders waren we het team waar we aan gebouwd waren kwijt en bovendien zouden we ook de fans die pal achter trainer stonden verliezen. En het zijn zij die het Scorkafé mee draaiende houden."
Voorzitter Bonte wist dat er bestuursleden zouden vertrekken. "Het zijn er in totaal acht, we blijven nog met zeven over. Maar er staan al enkele nieuwe mensen klaar om te helpen. Mensen die de SCOR-visie onderschrijven."
 

Afbeeldingen