Scor hervormt het bestuur.


Scor hervormt het bestuur.
Het gonst al een tijdje van de geruchten dat er bij Scor grondige wijzigingen op til zijn. Voorzitter Jean-Marie Bonte kan nog niet alles prijsgeven maar licht wel een tipje van de sluier op.
Ik kan alleen maar bevestigen dat we sinds februari al verscheidene keren de koppen bij elkaar gestoken hebben om iets te doen aan de bestaande structuur. Daarmee willen we het voortbestaan en functioneren van de voetbalvereniging bestendigen. Eigenlijk komt de hervorming erop neer dat we van twee besturen, het hoofd en jeugdbestuur, één bestuur maken dat met ingang van het volgende seizoen. Dat betekend ook dat de beheerraad die momenteel bestaat uit drie man, Daniel Van Colen, Marc  Tieberghien en Jean-Marie Bonte zal worden uitgebreid naar 15 personen.
Financiële mogelijkheden
Iedereen blijft wel zijn taken uitvoeren. Het gewezen jeugdbestuur zal zich inlaten met de jeugd en het hoofdbestuur zal de zaken van de U21, de beloften en eerste ploeg blijven behartigen. Maar dan wel vanuit een algemeen bestuur.
Intussen zijn werkgroepen bezig met de omschrijving van de specifieke taken zodat een definitieve tekst klaar is voor de ploegvoorstelling begin juli. Het is de bedoeling om Scor van een stevige structuur en een goede werking te verzekeren en zeker ook op financieel gebied meer mogelijkheden te scheppen.
In de komende dagen zal nog worden voorzien in een persmoment waarbij een tekst maar ook de nieuwe ploeg zal worden voorgesteld, besluit een optimistische voorzitten Jean-Marie Bonte.

bron, de weekbode.  CLY.
 

Afbeeldingen