Meerderheid van bestuur van SCOR gaat niet akkoord met handelingen van voorzitter


Meerderheid van bestuur van SCOR gaat niet akkoord met handelingen van voorzitter JMB.

De gang van zaken:

 1. Op 21 februari 2018 springt het voltallig jeugdbestuur ( 12 leden) op de kar van het hoofdbestuur na een smeekbede van M. T. , lid van het voormalig  hoofdbestuur. Hiermee tekenden we met 15 bestuursleden voor een gelijkwaardige functiebekleding. Dit wil zeggen dat iedereen evenveel zeggenschap en verantwoordelijkheid had of heeft.

Twee redenen en doelen die we toen voor ogen hadden:

 • De club redden van een nakend faillissement.
 • Zoveel mogelijk eigen jeugdspelers opstellen in eerste ploeg en zo weinig mogelijk transfers doen.

Om dit te bewerkstelligen schroefden we de winstpremies van de spelers van het eerste elftal drastisch terug. Een 7-tal spelers verlieten toen onze club. Ze werden haast allemaal vervangen door jeugdproducten.

Ondertussen zorgde het vorig bestuur wel voor beheer en eigendom van eigen kantine. Dit kostte de club een aardige duit. Jammer dat ze toen geen tering naar de nering gezet hebben, dan zou de schuldenlast nu veel minder zijn. (op heden een schuldenlast van 6 cijfers ) Aangetrokken spelers kregen toen meer dan het dubbel dan wat ze nu krijgen in derde provinciale.

Bij de overstap van jeugdbestuur naar hoofdbestuur had de jeugd een aardige kas van om en bij de 35000 euro. Op een half jaar tijd werd het volledig bedrag opgesoupeerd aan openstaande schulden. Zelfs spelers en trainers van het vorig seizoen werden met de centen van de jeugd betaald.

Daarnaast werden alle opbrengsten uit acties waar we met heel veel mensen keihard voor werkten gebruikt om openstaande schulden af te lossen. Het ging zover dat wij met de jeugdkassa de brouwer moesten betalen of er kwamen geen leveringen meer.

Het eerste jaar verliep alles nog naar behoren alhoewel het voormalig jeugdbestuur toen al door had dat we bij toetreden een nieuwe voorzitter hadden moeten aanduiden. Uit respect voor JM B hadden we dit toen niet gedaan. Wel willen we hier wel stellen dat we de jeugdwerking nooit of te nimmer tekort hebben gedaan. We investeerden in materiaal, in gediplomeerde trainers, keepertrainer, techniektrainer, kledij, …….

 

 1. Stopzetting samenwerking met T1  E. V.

 Ook hier willen we naar iedereen duidelijkheid brengen met de correcte feiten. Op iedere vergadering worden alle trainers geëvalueerd. Dit gebeurde in december 2019 ook in verband met E. V. Positieve en negatieve kanten werden geëvalueerd. De balans was eerder positief en dit werd aan trainer meegedeeld via een evaluatiegesprek. Ook met T2 werd een gesprek gehouden.

Vanaf dit moment kregen we heel wat zaken te weten die door ons in februari opnieuw werden geëvalueerd. Een opsomming van de feiten:

 1.       Begin dit seizoen was er discussie omtrent de staat van de terreinen. T1 heeft toen uit eigen beweging via een persartikel de gemeente Oostrozebeke, en bij uitbreiding het gemeentebestuur een ferme veeg uit de pan gegeven. We mogen niet vergeten dat de gemeente één van onze grootste sponsors is EN dat de gemeente in 2012 borg wilde staan voor de lening die SCOR heeft aangegaan.
 2.       We starten het seizoen met 55 spelers, dus 2 beloften ploegen en een eerste elftal. Al snel werd duidelijk dat vele spelers afhaakten en wij naar 2 ploegen moesten afslanken. Nooit nam T1 hiervoor eindverantwoordelijkheid en vond het zelfs nodig om zijn T2 aan te duiden als verantwoordelijke als het te warm onder zijn voeten werd.
 3.       Gaat op vraag van praten met Aarsele omtrent trainerschap volgend seizoen. Komt daar ongewild ex-trainer A.L. tegen en zal daar niet gemakkelijk van gelopen hebben. Zegt dat hij is gaan praten uit respect voor de voorzitter van Aarsele aangezien dit een goede vriend blijkt te zijn, maar dat zijn keuze voor Scor toen al gemaakt was. Waarom rijd je dan nog naar Aarsele, maar vooral waarom spreek je dan een speler aan om hem te vergezellen mocht hij tot een overeenkomst komen bij Aarsele? En als dit gesprek dan zo onschuldig is zoals hij beweert, waarom zegt hij dit dan niet OP VOORHAND aan het bestuur?
 4.       Er heerst onvrede bij enkele spelers omtrent de trainingen die T1 geeft. Eentonig is vooral een woord dat wederkeert. Tijdens de bespreking met de spelers na het nieuws dat EV volgend seizoen geen trainer meer is, bleek dat T2 de voorbereiding en 2/3 van de training voor zijn rekening nam. Dan is onze T1 een dure vogel.
 5.       Ondanks verschillende opmerkingen gemaakt omtrent het spelsysteem van achteruit wat wij primeren, werd nog steeds hoofdzakelijk de lange bal gehanteerd. Bevestigd door de spelers dat zij dit opgelegd kregen door T1. Toen wij T1 confronteerden dat de wedstrijd bij Wikings Kortrijk wel aantoonde dat voetbal van achteruit mogelijk was, was zijn antwoord: ja, we speelden op kunstgras EN in de verdediging stond geen enkele Oostrozebekenaar. Niet bepaald blijk van respect tegenover onze eigen jongens.
 6.       Zowel bij een 3-0 achterstand tegen Ingelmunster als bij een 0-4 voorsprong bij Wikings Kortrijk doet hij pas vervangingen 10 minuten voor het einde. Hoe kan je dan concurrentie creëren binnen de spelersgroep?
 7.       Spelers moeten van T1 maar 1 keer trainen per week maar krijgen toch voorkeur bij wedstrijdselecties??? De laatste wedstrijd voor Kerst waren op dinsdag slechts 3 spelers aanwezig die aan de vorige match startten; de overige spelers die niet aanwezig waren mogen de zaterdag daarop allemaal aan de match beginnen. Bij kennisgeving van deze feiten beweert trainer dat er geen concurrentie is. Dan is men verwonderd dat er reeds 20 spelers hebben afgehaakt.

8) Op gegeven moment krijgt een speler die niet bij beloften wil spelen voorrang om mee te spelen met eerste ploeg op alle andere spelers die wel op vrijdagavond meespelen.

Op de vergadering van 13 februari zijn 12 van de 15 leden van het bestuur aanwezig. Voorzitter was bij verstek niet aanwezig. Ondervoorzitter houdt na de aangehaalde feiten een stemronde. 10 bestuursleden stemmen om de samenwerking stop te zetten en 2 leden onthouden zich; Niet één bestuurslid is voor het behoud. Een uitgemaakte zaak dus.

Op 20 februari komen we weer samen. Voorzitter JMB krijgt het verslag te horen en legt er zich bij neer. Hij bepaalt dat we best wachten om de mededeling te doen tot na de wedstrijd op Kortrijk. Er wordt beslist om de mededeling te laten doen door leden van sportieve cel. In een krantenartikel zegt voorzitter dat hij van niets wist.

Dit gebeurt dus op dinsdag 3 maart door twee leden van dagelijks bestuur en de ondervoorzitter die iets later aanwezig is. Deze drie mensen behoren ook tot sportieve cel van de club.

 1. Voorzitter zet zijn eigen ego centraal dat leidt tot een verder motie van wantrouwen binnen het bestuur tegenover JMB.
 • Op 5 maart komt de spelersgroep samen in een café die niet het clublokaal is. Diezelfde avond zou een delegatie van 4 spelers een gesprek voeren met bestuur. ’s Avonds komen een twintigtal gebrainwashte spelers het vergaderlokaal binnen. Aan de andere kant zitten een 6-tal leden van het bestuur. De voorzitter steunt zijn bestuur niet en gaat zelf niet aan tafel bij zijn bestuur zitten. Later blijkt dat hij op zijn eentje wel op vergadering van de spelers was.
 • Voorzitter beslist anderhalve maand terug op zijn eentje dat E. V. mag aanblijven als trainer. Dit werd door een aantal spelers bevestigd via facebook.
 • Nog meer: op 12 januari komt een speler van Tielt een contract bespreken met T1 en voorzitter. Ook hier volledig achter de rug van het bestuur.

Trouwens geen enkele speler of trainer heeft een contract op papier.

 • Voorzitter beslist op eigen houtje dat spelers een fikse vergoeding zullen krijgen bij promotie. (voor het seizoen 2019/2020 konden hiervoor geen budgetten vrijgemaakt worden)
 • In het afgelopen seizoen kreeg geen enkele speler van A en B kern de kledij die hen werd beloofd. Dit laatste geldt eigenlijk voor de B-kern voor de laatste 4 jaar. Juniores kregen nooit waar ze recht op hadden.

Er was altijd wel een nieuwe reden of leugen om iedereen om te tuin te leiden. Bij navraag stonden de kleren bij drukker. Bleek dat de drukker nooit mail kreeg wat er op die kleren moest staan. Voorzitter was dan nog zo laf om de schuld bij onze gerechtigd correspondent te leggen. Op die manier weigerden een pak spelers om hun lidgeld te betalen.

 • Tot op heden betaalden zeer weinig hoofdsponsors van eerste ploeg.

Ook hier is het onze voorzitter die in gebreke blijft. Onlangs kregen we te horen dat een voornaam sponsor nog geen factuur kreeg.

 • Na al deze zaken werd het voor sommigen van het bestuur te erg en sloegen de handen in elkaar om op te treden. Op verschillende manieren wordt, ondanks de corona-crisis en daarbij horende maatregelen, een poging gedaan om tot een vergadering of oplossing te komen; De voorzitter doet geen enkele poging om tot een constructieve samenwerking te komen. Integendeel JMB en MT vinden dit blijkbaar prima en vallen aan als aasgieren. Ze misbruiken de corona-situatie. Ze trekken nu alles en nog wat in twijfel en verbieden het bestuur, wegens corona, te vergaderen, trainers aan te spreken, enz……. Ondertussen bereidden ze hun definitieve veldslag netjes voor en slaan onverbiddelijk toe. JMB neemt op zijn eentje het initiatief en stuurt ( mee ondertekend door D.V.) aan enkele leden van de club een brief waarin staat dat het ontslag van E.V wordt tenietgedaan . Hij spreekt zelf over het tenietdoen van ontslag hulptrainer K.D. Deze laatste was de eerste die weet had van ontslag hoofdtrainer. Meer nog, hij werd gevraagd om fakkel van hoofdtrainer over te nemen.

JMB laat zelfs de korte inhoud van de brief op de site van SCOR plaatsen. In zijn brief stelt hij dat de meerderheid van het bestuur achter zijn beslissingen staat. Hoe kan hij dat schrijven als hieronder de meerderheid 8 van de 15 voor niet akkoord tekenen. Geen wonder dat er, toen we de stap hebben gezet maar 3 van de 12 leden van het vorig bestuur meer over waren.

In zijn brief staat ook te lezen dat we geen respect hebben voor spelers en supporters en dat we het niet waard zijn om in een bestuur te zetelen.

Och schitterend woord ” zetelen”.

Iedereen mag weten dat we met het voormalig jeugdbestuur altijd gewerkt hebben met veel liefde en plezier voor de club. Dat we soms tot een gat in de nacht bezig waren om de kassa te spijzen. Denk aan kaartingen , mosselsouper, tornooiorganisatie, koekjesactie, boekepeloezefeesten , kwis , …. Zonder het nog te hebben over de organisatie van ettelijke voetbalseizoenen waar heel wat werk is. Altijd het beste van onszelf gegeven voor het welzijn van alle spelers en ouders van SCOR. We hebben een doel bereikt; veel spelers van a -ploeg komen uit jeugd. Deze pluim moet geen enkele trainer van het eerste elftal op zijn hoed steken. We zorgden ervoor dat ze geen andere keuze hadden.

 

Nee, we zijn niet over één nacht ijs gegaan en we zeggen met pijn in het hart, zeker tegenover alle jeugdspelers, ouders, jeugdtrainers, medewerkers, jeugdsponsors en sympathisanten:

WE STAAN MET DE RUG TEGEN DE MUUR en kunnen niet anders dan er de brui aan geven. Of zoals de voorzitter zo mooi zegt:

De kogel is door de kerk. Maar in feite is de kogel beland in de rug van de ontslagnemende leden. We kunnen niet verder besturen als we geen zeggenschap hebben en alleen maar goed zijn om een bodemloze put te vullen.

Beste voorzitter, ik eindig met een aangepast citaat uit uw schitterende brief?

EEN VOORZITTER DIE ZIJN BESTUUR NIET RESPECTEERT

IS GEEN VOORZITTER WAARDIG, NEE OOK GEEN BESTUURSLID WAARDIG.

 

 1.  

 

Pascal BraeckeStefaan Roobroeck

Ondervoorzitter clubSchatbewaarder club

 

 

 

Serge Vandenbussche Chris De Vlaminck

Voorzitter van jeugd en sportieve cel

 

 

 

Hans Decaluwe Frederique Bois

 

 

 

Claude Lambrecht Mario Vandekerckhove

 

 

 

 

 

Afbeeldingen