Persnota,,T1 Eric Verstraete en T2 Kenzo Dejonghe blijven aan boord bij K,SC, Oostrozebeke


T1 Eric Verstraete en T2 Kenzo Dejonghe blijven aan boord bij K,SC, Oostrozebeke

Toen T1 Eric Verstraete op dinsdag 3 maart door twee bestuursleden van KSCOR op de hoogte werd gebracht dat hij volgend seizoen niet meer de sportieve leiding zou hebben over het eerste elftal en de beloften, weigerden de spelers te starten met de training. Op donderdag 5 maart kwam dan de confrontatie tussen de spelersgroep en het bestuur. Als gevolg hiervan zouden de spelers de zaterdagwedstrijd van 7 maart tegen Jong Vijve niet spelen. Voorzitter Bonte en bestuurder Van Colen konden op vrijdag zowel trainers als spelers toch overtuigen om deze kapitale wedstrijd te spelen. Met succes. De wedstrijd werd gewonnen, de rechtstreekse concurrenten lieten punten liggen, en SCOR kwam terug op de tweede plaats in de rangschikking. Toen KBVB/VFV het besluit namen om alle competities definitief stop te zetten, en de eerste twee gerangschikte ploegen te laten promoveren, kon SCOR hiervan profiteren en na 1 seizoen opnieuw aantreden in 3de provinciale. Doelstelling van bij het begin van het seizoen werd dus gehaald.

Het bleef echter zeer onrustig bij SCOR. Het leek er oorspronkelijk op dat een meerderheid van het bestuur de beslissing van 13 februari omtrent het ontslag van beide trainers niet ongedaan wilde maken. Zelfs niet na een oproep van diverse supportersgroepen via facebook en persartikels.

Ook de spelersgroep liet het daar niet bij. Drie spelers hebben al gekozen voor een andere ploeg, en zonder een sterk signaal vanuit de bestuurskamer, zouden nog eens 7 kernspelers “van eigen kweek” de club tegen eind april(uiterste datum voor ontslag bij een club) definitief de club verlaten. Dit betekende meteen dat de“ promotieploeg” volledig zou verdwijnen bij KSCOR, wat voor een aantal bestuursleden, spelers en supporters totaal onaanvaardbaar was. Ook de werking van Scorcafé kwam hiermee volledig op de helling te staan.

Daarop heeft voorzitter Bonte op dinsdag 21 april zijn volle verantwoordelijkheid genomen, en dit enkel en alleen in het belang van KSCOR, het voortbestaan van de club en de uitbating van Scorcafé. Na persoonlijke gesprekken met enkele bestuursleden, spelers en supporters, heeft hij het ontslag van beide trainers ingetrokken. Dit besluit werd ondertekend door voorzitter Bonte en medebestuurder Van Colen, daarin gesteund door een kleine meerderheid van bestuursleden. Daarop heeft de spelerskern per direct beslist om ook volgend seizoen de kleuren van KSCOR in 3de provinciale te blijven verdedigen. Ook beide trainers werden bereid gevonden om in die omstandigheden opnieuw de sportieve leiding op zich te nemen bij SCOR.

Of dit verdere gevolgen zal hebben voor de bestuurskamer, zal in de volgende dagen moeten blijken. In elk geval is hiermee een zware crisis op sportief vlak bezworen, en kunnen trainers en spelers werk maken van de voorbereiding van het volgende seizoen in 3deprovinciale.

Zoals de supportersgroep in een artikel liet weten“ Laat het gezond verstand maar zegevieren”, wat bij deze is gebeurd.

Iedereen die wenst mee te werken aan de sportieve toekomst van KSCOR, mag zeker en vast contact opnemen met voorzitter Bonte via email; jean-marie.bonte@skynet.be

Nieuwe mensen en nieuwe ideeën zijn uitermate welkom