Brief van onze voorzitter ivm de jeugdwerking voor volgend seizoen


v.z.w. K.SC OOSTROZEBEKE (03952)

p/a  Hoogstraat 90  8780 Oostrozebeke

B.T.W.  BE458 960 358

Belfius   BE19 0682 1154 5812

KBC        BE90 7330 0848 7732

Beste trainers en afgevaardigden.

Beste jeugdspelers en ouders.

De voorbije weken stond KSCOR in een bestuurlijke storm, en dit naar aanleiding van de ontstane discussie rond het ontslag van T1 Eric Verstraete en T2 Kenzo Dejonghe. Ondertussen werden deze ontslagen, conform de statuten van onze wzv herroepen, en dit enkel en alleen in het belang van onze voetbalvereniging, onze spelers en onze supporters. Iedereen die betrokken is bij de werking van de jeugdcel, werd via een schrijven op de hoogte gebracht van het ontslag van 8 bestuursleden, waaronder de voorzitter  van de jeugdcel en de jeugdcoördinator. Deze brief gaf ook, ten onrechte, de indruk dat de jeugdwerking bij SCOR zowel financieel als  organisatorisch volledig op de helling zou komen te staan. Dit willen wij vanuit het bestuur en de verantwoordelijken van de jeugdcel ten stelligste ontkennen en ontkrachten met dit schrijven.

Het bestuur van de vzw kan jullie verzekeren dat de jeugdwerking bij KSCOR  uitermate prioritair zal blijven. Ook de inkomsten van lidgelden en evenementen die voortvloeien uit de werking van de jeugdcel, zullen in hoofdzaak aangewend worden voor de werking van de jeugdcel. Structureel zal het beleid gestuurd worden vanuit het bestuur van de vzw. Ondertussen hebben zich al nieuwe mensen kandidaat gesteld om deel uit te maken van het bestuur. Uiteraard mogen zich nog steeds personen aanmelden die wellen meewerken aan de uitbouw van onze jeugdwerking.

In samenspraak met het bestuur, zullen volgende personen de verantwoordelijkheid krijgen over de jeugdcel;

-Lesly Beke wordt verantwoordelijke jeugdcoördinator TVJO

-Kenzo Dejonghe wordt ondersteunende jeugdcoördinator

-Christoph Vandaele blijft de secretaris van de jeugdcel

-Philippe Naessens blijft verantwoordelijk voor de logistiek van de jeugdwedstrijden

-Stephie Vantieghem blijft verantwoordelijk voor de damesploeg DVC

Ondertussen hebben alle jeugdtrainers ook bevestigd dat zij volgend seizoen 2020-2021 actief blijven bij KSCOR. Voor een drietal ploegjes wordt nog steeds gezocht naar een trainer en/of ploegverantwoordelijke. Kandidaten mogen zich steeds aanmelden bij Lesly of Kenzo.

De toekomst van de jeugdwerking is bij deze absoluut verzekerd. Het blijft de betrachting van iedereen binnen het  bestuur van de vzw, om eigen jeugd op te leiden tot een toekomst bij het eerste elftal van SCOR.

Het coronavirus maakt het op dit ogenblik moeilijk om afspraken te maken voor de inschrijvingen en de regelingen van het lidgeld. Van zodra dit ons toegelaten wordt, zullen wij zeker de nodige uitnodigingen versturen met de juiste gegevens.

Wij hopen dat dit schrijven de rust kan doen terugkeren, en wij met zijn allen kunnen verder bouwen aan de sportieve toekomst van KSCOR.

Met sportieve groeten.

Jean-Marie Bont, voorzitter    

Lesly Beke, verantwoordelijke jeugdcoördinator TVJO

Kenzo Dejonghe, ondersteunende jeugdcoördinator   

Christoph Vandaele, secretaris van de jeugdcel

Philippe Naessens,  logistiek jeugdcel        

Stephie Vantieghem, verantwoordelijk  DVC

Afbeeldingen